+ موضوعات فقهی و حقوقی حوزه حوزویان و محققان علوم اهل بیت و اسلامی و شیعی

حقوق زن و مرد در طلاق
آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
آثار جهل و اشتباه و پیامدهای آن در مسائل کیفری
آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی
آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه
آثار غضب
آداب القضاء
آزادی مشروط زندانیان
آسیب شناسی حجیت خبر واحد
آیا خمس حق وحدانی است یا نه؟
آیا شرط فاسد موجب فساد عقد هست یا نه؟
آیا کفار مخاطب به احکام شرعی و مکلف به فروعند؟
آیات الأحکام (نکاح و ارث)
اتصال ماء قلیل و نجاست کافر
اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه
اثبات ماه هلال
اثر اجازه
اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح
اثر توبه در جرائم حدّی
اثر معرفه النفس إلی الکمال
اثرات جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری ناظر به حدود
اجاره
اجاره به شرط تملیک
اجاره رحم و آثار مترتب بر آن
اجتماع امر و نهی
اجتهاد
اجرای علنی احکام جزائی
اجزاء
اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنّت
اجناسی که به آنها زکات تعلق می گیرد
اجیر و احکام آن در عقد اجاره 
احکام آبها
احکام اجاره
احکام اجازه و رد در عقد فضولی
احکام اراضی به حسب مالکیت آن
احکام ارتداد
احکام استثنائی زنان در فقه اسلامی
احکام السمع
احکام المیت
احکام اولیه و ثانویه
احکام اهل کتاب
احکام بیع صرف و سلم
احکام پول
احکام ثانوی و ولائی ائمه(ع)
احکام جشن و شادمانی در اسلام
احکام جنین
احکام حضانت
احکام حضانت در فقه شیعه 
احکام حیض
احکام خاصة اهل سنّت از دیدگاه امامیه
احکام خمس
احکام خنثی و تبدیل جنسیت
احکام روزة مسافر
احکام سقط جنین (یعنی خارج کردن جنین قبل از رسیدن زمان تولد)
احکام سمع در ابواب فقهیه
احکام عبادات غیرصلاتی در مسجد
احکام عبادی کودکان
احکام غصب فی الاعیان و المنافع
احکام فقهی آلات قمار
احکام فقهی اسلام دربارة مسلمان و کافر
احکام فقهی اوراق بهادار
احکام فقهی پول‌های جدید
احکام فقهی حقوقی بغی
احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان
احکام فقهی زمین
احکام فقهی طرق و شوارع
احکام فقهی کلیسا و کنیسه
احکام فقهی محیط زیست
احکام فقهی مربوط به قرآن
احکام فقهی مهریه
احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
احکام فقیر در اسلام
احکام محاربه
احکام مربوط به تصویر ذوی الروح
احکام مرتد 
احکام مرتع‌ها
احکام مسافر
احکام مسجد و جایگاه آن
احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات
احکام نگاه
احکام نواصب، طهارت و نجاست، تصرف اموال آنها، وجوب قتل آنها و ...
احکام و حقوق کودک از نظر فقه و حقوق مدنی
احکام وطن
اخبار تحلیل خمس
اختصاص خمس به ارباح
اختصاص خمس به فقیه حاکم
اخذ اجرت بر واجبات
اخذ الأجره علی الواجبات و المستحبّات
اخذ به شفعه
اخلال به ترتب اعمال عمره و حج و اختلاف انظار فقها در منابع فقهی امامیه
ادلة اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه
ادلة اثبات دعوی
ادلّة خیار غبن
ادلة ضمانت
ادله اثبات جرائم
اذان
اذن
اذن و رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق
اذن ولی در نکاح باکره
اراضی
ارتداد و احکام آن
ارتداد، موارد، احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
ارتکاب مقدمات جرم از نظر فقه و حقوق
ارث زن
ارث زوجه از زمین
ارث زوجه از عقار در فقه فریقین
ارث زوجین از دیدگاه فقه
ارزش و مالیت از دیدگاه فقه و اقتصاد
ارش
ارش الجنایه در فقه
ارش الجنایه در متون فقهی ـ حقوقی
ازدواج با بیگانگان
ازدواج با غیرمسلمان در فقه فریقین
ازدواج مسلم با غیرمسلم
ازدواج موقّت
اسباب الضمان
اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعة ایران
اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه
استثناء وجه و کفّین از حرمت نگاه به زن
استثنائات ربا
استحاله
استصحاب تعلیقی
استصحاب در احکام
استصحاب در شبهات حکمیه
استصحاب در شک در مقتضی
استصحاب عدم ازلی با رویکرد به تطبیقات
استصحاب کلی
استصحاب و شبهات حکمیه
استطاعت در حج
استظلال
استظلال در حج و احکام آن
استعمال لفظ در اکثر از معنی
استقلال
استنباط قواعد معاملات و قراردادهای مستحدثه
استهلال
استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضائی
اسلام و جنسیت
اشتباه قاضی و نحوة جبران خسارت
اشتراط اتحاد آفاق در رؤیت هلال
اشتراط اعلمیت در مرجع تقلید
اشتراط اعلمیت در ولی فقیه
اشتراط تثبیت نیه السفر فی جواز الافطار
اصاله الإشتغال فی الشک فی المکلف به
اصاله الزوم
اصاله الصحّه یا مشتق
اصحاب اجماع
اصل اول در خیار
اصل برائت عقلی و شرعی
اصل تألیف قلوب و آثار فقهی آن در فقه سیاسی
اصل مثبِت
اصل نفی ظلم در فقه
اصل و ظاهر
اصول حاکم بر روابط بین‌الملل
اضطراریات و تغییرات فیزیکی در حج
اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن
اعتبار اذن ولی امر از نگاه فقه و حقوق در اجراء قصاص
اعتبار اسلام الذابح
اعتکاف
اعسار
افتراق آفاق
افلاس
اقتصاد مشارکت
اقدامات تأمینی سالب آزادی در فقه و حقوق
اقرار
اقرار العقلاء علی انفسهم
اقسام دیات قتل
اقسام عدّه و احکام آن
اقسام مرتد و احکام آن
اقلیت‌های دینی 
اکراه در قتل
الاجزاء (فی اجزاء الماتی به بالامر الظاهری عن الامور به الواقعی)
الاحصار
الاعراض عن الملک
الأسیر فی الفقه الإسلامی و القانون الدّولی
البحث عن أقسام الواجب
التحقیق فی ادله الاثبات الدعوی
التسامح فی ادله السنن
الحجب فی الإرث
الحجر علی السفیه فی الفقه و القانون
الحقوق المدنیه فی میثاق القاهره علی ضوء المذاهب الخمسه و القانون
الزیاده فی الصلاه
السرقه و أحکامها فی الإسلام
العموم، تعریفه و تقسیمه
القرائه فی الصلاه الیومیه
القرض و الدین و أحکامهما
الوصیه
الوضع و الإستعمال
الولایه علی الصغیر فی العقود 
امر به معروف و نهی از منکر و آزادی
امنیت اجتماعی از نگاه شریعت اسلام
امنیت از دیدگاه اسلام
امور حسبیه
انتقال جنین از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
انحلال علم اجمالی
انفال
انفساخ عقد در نکاح، بیع، اجاره از دیدگاه فقه و قانون
انقلاب النسبه
انواع استحاضه و احکام آن
اوقات الصلاه و جمع بین الصلواتین
اولیاء عقد
اهداء اعضاء
باروری‌های مصنوعی و احکام فقهی آن
بازشناسی قلمرو ربای معاملی
بازشناسی نهاد حریم از منظر فقهی و حقوقی
بانکداری در اسلام
بحوث حول الغیبه
برائت شرعیه
برائت عقلیه
بررسی آیات دالّ بر حجیت خبر واحد
بررسی احکام آبزیان
بررسی احکام تقلید
بررسی احکام حکومتی و ولائی
بررسی احکام سجده
بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه‌سازی شده
بررسی احکام فقهی مطبوعات
بررسی احکام فقهی و حقوقی استخاره
بررسی احکام مکان مصلی
بررسی اخبار من بلغ
بررسی ادلة اثبات دعوا در اسلام
بررسی ادلة وجوب تعیینی نماز جمعه
بررسی استرداد مجرمین در فقه ­و ­حقوق
بررسی اصل شخصی‌بودن جرائم با مسألة عاقله
بررسی امارات قضائی در اثبات جرائم
بررسی بحث قبله در نماز
بررسی به شرط بلوغ، رشد، و عقل در معاملات بالمعنی الاعم از منظر فقه خاصه و عامه
بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
بررسی تساوی دینی زن و مرد
بررسی تطبیقی ادلة اثبات قتل از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی تطبیقی شرائط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه
بررسی تطبیقی طواف در مذاهب مختلفه
بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق
بررسی تطبیقی ماهیت دیه در فقه
بررسی تعارض غیرمستقر در ادلة شرعیه
بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی تولید غیرطبیعی از طریق شرعی
بررسی جرائم صغار و مجانین از منظر حقوق و روایات اهل بیت(ع)
بررسی جرم توهین به مقدّسات
بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت
بررسی حجر و احکام آن در فقه و قانون
بررسی حجیت ظواهر قرآن از دیدگاه شیعه و سنی
بررسی حجیت قیاس و اجماع از نظر فریقین
بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی و جزائی صغیر یا محجور در فقه و قانون
بررسی حرمت خون مسلمان در روایات و آیات
بررسی حقوق ارتفاقیه در فقه
بررسی حکم رحم جایگزینی و مسائل مربوط به آن
بررسی حکم رشوه در فقه شیعه
بررسی حکم فقهی تجسس و موارد استثنای آن
بررسی حکم فقهی وجوب خمس در معادن
بررسی حکم لقیط و شروط یابنده آن
بررسی حکم معاطات و انظار متقدمین و متأخرین در این رابطه
بررسی دلایل مادی و نقش قرائن و امارات در اثبات جرم
بررسی رجال کامل الزیارات
بررسی روایات قیام‌های قبل از قیام امام زمان(عج)
بررسی سقط جنین در فقه امامیه
بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی)
بررسی شخصیت رجالی و حدیثی علی بن ابی حمزه بطائنی
بررسی شخصیت رجالی و حدیثی محمدبن سنان
بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت
بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزائی ایران
بررسی شرط اجتهاد در قاضی
بررسی شرط اجتهاد در قاضی (شامل بررسی ادله، چگونگی اثبات یا عدم اثبات آن برای قاضی)
بررسی شروط مخالف کتاب و سنّت و نقش آن
بررسی عدّه و آثار آن در فقه امامیه
بررسی فقهی ­حقوقی ­خسارت­ معنوی­ و شیوه­­­­­­­های جبران آن
بررسی فقهی احکام حیوانات بحری
بررسی فقهی اذان و اقامه
بررسی فقهی ارتداد
بررسی فقهی اقتصادی ویژگیهای نظام مالی اسلامی و برخی ابزارهای آن
بررسی فقهی اماکن تغییر مسافر
بررسی فقهی بازار بورس
بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای
بررسی فقهی پوشش زن در فقه امامیه
بررسی فقهی پوشش زن در فقه امامیه
بررسی فقهی تروریسم
بررسی فقهی حج براساس وصیت
بررسی فقهی حقوق مالی (تحجیر و...)
بررسی فقهی حقوقی اختیارات ولی امر در مدیریت جزاء (اقامه حد و تعزیر)
بررسی فقهی حقوقی ادعای اعسار و احکام آن
بررسی فقهی حقوقی اذن ولی
بررسی فقهی حقوقی ارزش اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال
بررسی فقهی حقوقی اضطرار رافع مسئولیت
بررسی فقهی حقوقی اعتبار حکم قاضی
بررسی فقهی حقوقی اهدای جنین
بررسی فقهی حقوقی تصرفات و افعال صبی ممیز
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات حکومتی
بررسی فقهی حقوقی تقاص
بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم
بررسی فقهی حقوقی جبران کاهش ارزش پول در دیون
بررسی فقهی حقوقی جرائم مربوط به مواد مخدر
بررسی فقهی حقوقی جرائم مطبوعاتی
بررسی فقهی حقوقی جرایم علیه حریم خصوصی
بررسی فقهی حقوقی حبس ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی
بررسی فقهی حقوقی خسارات مازاد بر دیه
بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
بررسی فقهی حقوقی شرط تعیین خسارت در قرارداد و آثار آن
بررسی فقهی حقوقی شرکتهای سهامی
بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی
بررسی فقهی حقوقی قاعدة تسلیط
بررسی فقهی حقوقی قاعده احسان
بررسی فقهی حقوقی قتل زوجه و اجنبی در فراش
بررسی فقهی حقوقی قرارها
بررسی فقهی حقوقی قرارهای کیفری در ایران
بررسی فقهی حقوقی کتب ضلال
بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت
بررسی فقهی حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده
بررسی فقهی حقوقی محاسبة مهریه به نرخ روز
بررسی فقهی حقوقی مسألة تغییر جنسیت
بررسی فقهی حقوقی مشارکت در نظام بانکداری اسلامی
بررسی فقهی ریش تراشی
بررسی فقهی سعی موضوعاً و حکماً
بررسی فقهی شرکت و مصادیق جدید آن
بررسی فقهی شروطی که در عقدنامه­های ازدواج آمده است (بررسی فقهی شروط ضمن عقد)
بررسی فقهی صدقه غیر زکات
بررسی فقهی طلاق قضائی
بررسی فقهی طلاق و طلاق‌های قضائی
بررسی فقهی عقد بیمه
بررسی فقهی عملیات استشهادی
بررسی فقهی قاعدة اتلاف و تطبیق آن در قوانین
بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات و فروش استقراضی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان
بررسی فقهی معاملات بانکی
بررسی فقهی مواد مخدر
بررسی فقهی نفقه زوجه
بررسی فقهی وطن
بررسی فقهی همراه داشتن اجزاء میته در نماز
بررسی فوت یا فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم
بررسی قاعدة ارش
بررسی قواعد سه‌گانة تعزیرات
بررسی کالبد شکافی از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی کیفیت و احکام تشهد
بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین
بررسی مبانی فقهی تفاوت دیة زن و مرد در حقوق جزائی
بررسی مبانی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
بررسی مثلی و قیمی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
بررسی مجازاتهای تبعی در نظام کیفری اسلام
بررسی محدودة حرم مکه و احکام فقهی آن
بررسی مسئله تعلق خمس به عین یا ذمه
بررسی مسائل فقهی حقوقی عیوبی که سبب فسخ نکاح می شود
بررسی مسألة قرآن بین دو عمره
بررسی مسألة نفی بلد و تبعید در فقه تطبیقی
بررسی مشرب اصولی شیخ محمدحسین اصفهانی
بررسی معاملات صغیر ممیز در فقه و حقوق
بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی ارتداد
بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع
بررسی موارد اختلاف احکام مسلمان و کافر
بررسی موارد جواز بیع وقف از نظر امام و صاحب جواهر
بررسی مواقیت احرام در حج عمره
بررسی موانع قصاص از دیدگاه امامیه و قانون
بررسی و تبیین جرم توهین به مقدسات
بررسی و نقد تئوری تساوی دیه زن و مرد
بغی و تمرّد در حکومت اسلامی
بلوغ دختران
بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسلامی
بیع خیار و کاربرد آن در بانکداری
بیع صرف
بیع فضولی
بیع وقف
بیمة خسارات تأخیر تأدیه وجه نقد
پذیرش سرپرستی از حاکم غیرمأذون
پوشش
پیوند اعضاء از دیدگاه فریقین
پیوند اعضاء در آینة فقه و حقوق
تأثیر رضایت بزه‌دیده و مسئولیت کیفری و تعیین مجازات از دیدگاه فقه و حقوق
تأثیر عقد نکاح صغیره در نشر حرمت
تأثیر فوت و خودکشی مرتکب در جرائم مستوجب قصاص و دیات در نظام کیفری
تأدیب فرزند توسط والدین به لحاظ فقهی و حقوقی
تبدیل سنه
تبعیض در تقلید
تبیین تئوریک روابط مسلمین با اهل کتاب
تبیین فقهی حقوقی آثار تعرضات جنسی
تبیین فقهی حقوقی اقاله
تبیین فقهی حقوقی تأثیر اشتباه در قتل
تبیین فقهی حقوقی جرم جاسوسی
تبیین فقهی حقوقی مبانی خسارت‌زدائی از بزه‌دیدگان
تبیین ماهیت واجب تعبدی و توصلی مقتضای اصل
تجرّی
تحدید کرّ
تحقیق در اوقات صلاه
تحقیقی پیرامون مبادی اجتهاد
تحکیم یا نهاد داوری در اسلام
تحلیل خمس
تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
تحلیل فقهی حقوقی مجازات زندان
تحلیل فقهی و حقوقی توبه از منظر اسلام
تحلیل محتوا و آثار قاعدة احسان با مطالعة تطبیقی در نظام حقوق موضوعه
تحلیل و بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوة محاسبة آن
تحلیل و تحقیق، تدرء الحدود بالشبهات
تحلیلی پیرامون آیة شریفة خمس
تحلیلی در تقسیم گناه به صغیره و کبیره از منظر فقه
تخصیص آیات قرآنیه به روایات شریفه و نتایج آن در احکام الهیه
تخییر در اماکن اربعه
تدلیس در عقد احکام و آثار آن
ترتّب
تروک احرام
تزاحم حقوق در فقه اسلامی
تسامح در ادلة سنن
تسرّی وجوب زکات
تشرّفات در عصر غیبت، بایدها و نبایدها
تشهّد
تصویر ذوی الارواح
تعدیل قرارداد که یکی از شیوه‌های جبران خسارت است
تفاوت حدود و تعزیرات
تفاوت زن و مرد در احکام ارث
تفاوتهای زن و مرد در صلاه
تغلیظ دیه
تغییر جنسیت
تفاوت حدود و تعزیرات
تفاوت زن و مرد در احکام ارث
تفاوتهای زن و مرد در صلاه
تفاوتهای فقهی زن و مرد
تقسیم الخمس الی سهم الإمام و سهم السّاداه
تقلید، موارد احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
تقیه
تقیه و نقش آن در فقه و نظام اسلامی
تلف قبل القبض
تمسّک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه   
تمسّک به عام در شهادت                        
تملک اراضی توسط دولت در فقه و حقوق
تملیک سهم امام
تناسب جرم و مجازات از دیدگاه اسلام
تناسب حکم و موضوع
تنبیه
تنجیس متنجس
تنجیم
تنظیم خانواده
توبه
ثروت‌های طبیعی
جایگاه امنیت در فقه شیعه
جایگاه بحث هیئت در علم اصول
جایگاه حبس در فقه اسلامی
جایگاه سیرة عقلائیه
جایگاه شهرت و سیره در استنباط احکام
جایگاه عرف در استنباطات فقهی
جایگاه عقل در استنباط احکام
جایگاه عقل در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره)
جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران
جایگاه قرآن در استنباط
جایگاه قرض از منظر مذهب شیعه و اهل سنّت
جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام
جایگاه نظام مالیاتی در اسلام
جایگاه نیت در عبادات اسلامی
جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق
جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق
جرایم ضد عفّت و اخلاق عمومی
جرم شناسی از دیدگاه فقهی حقوقی
جرم کودک از نگاه فقه و حقوق اسلامی
جریان المعاطاه فی الإجاره
جزیه و احکام آن در فقه اسلامی و چگونگی اخذ آن در زمان غیبت
جمع حکم واقعی و ظاهری
جنابت
جنابت زن با انزال
جواز اجتماع امر و نهی در یک چیز
جواز نظر به وجه و کفّین اجنبیه
جهاد ابتدایی و آزادی
جهاد و دفاع
چالش‌های حقوق زنان در فقه اسلامی
حبس در حقوق مالی و احکام جایگزین
حجر و آثار فقهی آن
حجر و معاملة محجورین
حجّیت استصحاب در جریان استصحاب عدم ازلی 
حجیت اصل برائت از نظر سنّت
حجیت اقوال رجالین
حجیت بینه و عدل واحد
حجیت خبر واحد در غیر احکام
حجیت دلیل عقلی از دیدگاه شهید صدر(ره)
حجیت ظن در اعتقادات
حجیت ظواهر
حجیت ظهور
حجیت عقل
حجیت علم قاضی
حجّیت علم قاضی
حجّیت قول رجالی در موضوعات
حجّیت قول لغوی
حجیت نظریة کارشناسی در امور کیفری
حدّ مطاف
حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص
حدود اعتبار اخبار آحاد
حدود پوشش زن در نماز و غیرنماز
حدیث رفع
حدیث رفع از نگاه اصول مقارن
حدیث لاتعاد
حرمت اعانه بر اثم
حرمت خرید و فروش کتب ضالّه
حرمت ربا در مذاهب اسلامی
حریم در فقه و حقوق
حسبه و دولت
حضانت مودک پس از جدائی کودک
حضانت و مسقطات آن در فقه و قانون
حق الله و حق الناس در مقررات کیفری
حق الماره
حقّ الناس
حق النشوز و الشقاق
حق حبس در عقد نکاح
حق قصاص و دیة‌ غیرمسلمان
حق و حکم
حق و موارد سق%B border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 29.25pt; background-color: white;" dir="rtl" width="456" height="39">حقوق زن و مرد در طلاق
حقوق زن و مقتضیات زمان
حقوق زوجین در فقه شیعه
حقوق زن و مقتضیات زمان
حقوق زوجین در فقه شیعه
حقوق فردی در اعلامیة حقوق بشر و فقه امامیه
حقوق کودکان و نوجوانان
حقوق کیفری زن
حقوق مالی زن
حقوق متقابل اقلیت ‌های دینی در حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و قانون
حقوق متقابل اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی
حقوق متقابل بیمار و طبیب
حقوق متقابل زوجین در فقه و قانون
حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام
حقوق متّهم در فقه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
حقوق متهم در قضاء اسلامی
حقوق والدین
حقوق همسر در اسلام
حقیقت و ماهیت موسیقی غنا
حقیقی یا حکمی بودن زوجیت مطلقه رجعیه
حکم احیاء موات در اراضی
حکم اراضی خراجیه 
حکم اقتداء به غیرشیعه در نماز جماعت (بررسی شرط ایمان در نماز جماعت)
حکم الذبائح بالآلات المکانیکیه الحدیثه
حکم تشریح در فقه اسلامی
حکم حاکم در رؤیت هلال
حکم حضور و بازیگری زن در سینما و تئاتر
حکم حیله های فرار از ربا و فلسفه تحریم ربا
حکم خاطی و جاهل در حکم و موضوع
حکم خمس در زمان غیبت و مصرف آن
حکم خمس هدیه
حکم ربای تولیدی
حکم زکات در غیر موارد نه گانه
حکم سقط جنین در فقه فریقین
حکم شرط فاسد
حکم شرعی از دیدگاه امام
حکم غناء مطرب از نظر عقل و نقل
حکم مجسمه
حکم محارب و مفسد فی الارض
حکم مطهریت زمین و آفتاب
حکم منکر ضروری دین
حکم نگاه به زنان بد حجاب مسلمان
حکم نماز مسافر در زمان حاضر
حکم وضعی قرض ربوی
حکمیت در دعاوی خانوادگی
حکومت
حل تعارض ادله برائت و احتیاط در شبهات حکمیه
حل تعارضات فقه و حقوق بشر
حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه و حقوق
حمل فعل مسلم بر صحّه
حیل شرعی
حیل فرار از ربا
خبر واحد
خراج
خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
خرید و فروش اعیان نجسه
خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق
خسارات زائد بر دیه
خسارات مازاد بر دیه
خطابات قانونیه
خطای پزشکی در فقه و قوانین
خلط تشریع و تکوین
خلود در دوزخ
خمس
خمس ارتفاع قیمت
خمس در ارباح مکاسب (مطلق الفوائد است یا فائده مکتسبه)
خمس رأس المال
خمس فاضل مؤونه السنه من ارجاح المکاسب
خمس فایده
خمس مال مخلوط به حرام
خمس منافع کسب
خوانندگی
خوردن سنگ به جمره
خیار تدلیس
خیار عیب
خیار غبن
خیار مجلس
خیارات و احکام آنها در عقد نکاح
داوری در حقوق بین‌الملل اسلامی
دایرة حجیت اقرار و شهادت در فقه
دلالت استصحاب و لزوم معاطاه
دلالت نهی بر فساد
دور العداله فی الفقه الاسلامی
دوران الأمرین الأقل و الأکثر
دیة اقسام قتل
دیة زن
دیة شکستگی استخوان‌ها
دیة غیرمسلمان
دیه النفس
دیه النفس فی الفقه الاسلامی
دیه و قصاص زن و مرد در فقه
ذبح و شکار حیوانات
ذبیحة اهل کتاب
ذبیحة غیرمسلم
رؤیت هلال با چشم مسلّح و غیرمسلّح
رؤیت هلال و طرق اثبات آن
رابطة حقوق و اخلاق
رابطة عقل و دین از دیدگاه ابن رشد و توماس
رابطة فرد و دولت در اندیشة فقیهان شیعه
رابطة نسبیت به عنوان رکن مسئولیت
رابطه فقه (تمام ابواب فقهی) با حکومت
راههای تحقق نَسَب
راههای ثبوت هلال
ربا و مسائل مستحدثة آن
ربای قرضی
رجم
رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)
رساله فی استظلال محرم
رساله فی الطواف
رساله فی النیه و العباده
رشد، آثار و احکام آن در فقه اسلامی 
رشوه
رمی جمرات
روش استنباط نظام اقتصادی اسلام
روش تقسیم ترکه
رهبانیت عملی، گذر از مشکلات برخی احکام
ریا در اسلام
ریا در عبادات
زکات
زکات غلات اربع
زندان
سابّ النّبی و الإمام(ع) و أحکامه
ستر زن در نماز، خانه و اجتماع
ستر و ساتر در نماز و غیرنماز
ستر و نظر از منظر احکام شرع
سجده
سرپرستی وصی برای اصول صغیر
سرقفلی در فقه و قانون
سعادت در فلسفة سیاسی اسلام
سعی و احکام آن
سقط جنین
سلام
سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق ایران
سوق مسلمین
سیرة عقلاء
سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء نسبت به سیره قدیمه و جدیده
شبهة حکمیه و موضوعیه
شبهة محصوره و غیرمحصوره
شبهة مصداقیه
شبیه‌سازی انسان از دیدگاه حلیت
شرائط اصول عملیه
شرائط الجماعه
شرائط بایع و مشتری در معامله
شرائط جماعت و محدوده آن
شرائط ذابح در حلیت ذبیحه
شرائط رضاع درفقه اسلامی
شرائط ضمن عقد در نکاح و سایر عقود
شرائط ضمن عقد نکاح
شرائط قاضی در فقه امامیه
شرائط قسامه
شرائط قصاص
شرائط قصر
شرائط مال مرهون
شرائط نائب در حج
شرائط و صفات قاضی
شرائط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر
شرایط استماع دعوی در فقه امامیه
شرایط تصدّی منصب قضاء در فقه و قوانین موجود
شرایط وجوب حجت الاسلام
شرط استقبال در صلاه
شرط عدالت امام جماعت
شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم
شرط متأخر
شرطیت عدالت در ابواب مختلف فقهی
شرکت در فقه اسلامی
شروط ابتدائی
شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن
شروط باطل و اقسام و احکام آن در عقد
شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم
شروط ضمن عقد
شروط و احکام فقهی آن
شریعت سمعه و تطبیقات آن
شطرنج
شک در رکعات نماز یومیه
شهادت
شهادت زنان در فقه اسلامی
شهادت و شرائط آن
شهرت
شیردهی و احکام رضاع
شیوة دادرسی در تصادفات
صحیح و اعم
صداق در نکاح دائم و موقّت
صفات القاضی فی الفقه الامامیه
صلاه الجماعه
صلة رحم
صمریه
صور قبض در انواع بیع
صوم مسافر موضوعاً و حکماً
صید
صید ماهی
صیغه البیع
ضرر معنوی در فقه و قوانین جمهوری اسلامی
ضرورت نص بر امام از نظر مذاهب اسلامی
ضرورت و وجوب حجاب
ضروری در فقه اسلامی
ضمان الطبیب
ضمان در عقود امانی
ضمان طبیب و احکام آن
ضمان عاقله
ضمان عقد
ضمان قهری
ضمان قهری
ضمان مقبوض به عقد فاسد
ضمان منافع
طرح اثبات دعوی
طرق تصحیح العباده بالترتب
طرق حفاظت معنوی اشخاص در فقه شیعه
طلاق حکمی
طلاق معوّض
طواف و محدودة آن
طهارت کافر در مذاهب فقه جعفری و حنفی
طهارت و نجاست اهل کتاب
عاقله از دیدگاه فقه و قانون
عام و خاص
عبادات اطفال ممیز
عبادات الصبی و معاملاته
عبادات صبی و دلیل مشروعیت آن
عدالت در فقه اسلامی
عدل الهی
عدل و تعصب
عدّه
عرف در فقه
عسر و حرج
عقد استقناع
عقد التأمین
عقد الوکاله
عقد بیمه و پاسخ به شبهات آن 
عقد فاسد بیع و آثار آن
عقل و سیر تحول آن در اصول فقه
عقل و سیرة عقلاء در فقه و اصول فقه
علاج تعارض با جمع عرفی
علامه الإمامه مع الرساله
علت احکام
علت جعل مهریة زوجه، تمکین وی است یا تحقق عقد؟
علل انحلال عقد
علل رافع مسئولیت کیفری در فقه و قانون مجازات اسلامی
علم اجمالی و منجزیت آن
علی ابن حمزه بطائنی از منظر رجال و احادیث و فقه
عیوب فسخ نکاح از دیدگاه فقه و حقوق
عیوب مجوزه فسخ نکاح در فقه اهل بیت
غالیان از دیدگاه ائمه(ع)
غرر در فقه
غروب شرعی
غضب از دیدگاه شیعه و سنّی
غلاه
غناء و موسیقی
غنائم
فاصلة دو عمره
فرزندخواندگی و حکم آن در شرع مقدس
فرق ذهبیه
فروش و تبدیل موقوفات
فقه امام مهدی(عج)
فقه تطبیقی وقف
فقه سفر
فقه مقاصد شریعت
فقه و حقوق مستحدثه
فقه و هنرهای تصویری و تجسّمی
فلسفة تنصیف دیة زن
فلسفه علم اصول
فی الحکم المشرکین حیث الطهاره و النجاسه
فی بطلان العول فی الفرائض
قاضی تحکیم و حدود و اختیارات و وظایف
قاعدة اتلاف
قاعدة اتلاف ـ اسراف      
قاعدة احسان
قاعدة اضطرار در حقوق و جزاء
قاعدة اقرار
قاعدة الحاکم ولی الممتنع
قاعدة الزام
قاعدة تجاوز و فراغ
قاعدة جب
قاعدة درء
قاعدة رجالی اصحاب اجماع
قاعدة سلطنت بر مال قاعدة طهارت
قاعدة ضمان ید و کاربردهای آن در مسئولیت مدنی
قاعدة طهارت
قاعدة غرر
قاعدة غرر در فقه و قانون
قاعدة فراش در فقه و حقوق
قاعدة فقهی الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
قاعدة فقهی عدل و انصاف
قاعدة کل معصیه لم یرد منه فیه حدّ فقیه تعزیر
قاعدة لاتعاد
قاعدة لاحرج
قاعدة لاضرر
قاعدة ملازمه
قاعدة مهر به صحت در فعل غیر
قاعدة میسور
قاعدة نفی سبیل
قاعدة نفی عسر و حرج
قاعدة ید
قاعده ­السنه لاتنقض الفریضه
قاعده استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده التقیه
قاعده الصحه فی فعل الغیر
قاعده الفراغ فی غیر الوضوء و الصلوه
قاعده القرعه
قاعده المؤمنون عند شروطهم 
قاعده الواحد و کاربرد آن در اصول فقه
قاعده تجاوز و فراغ از دیدگاه امام خمینی، خوئی و سید حکیم(ره)
قاعده جواز البدار لذوی الاغدار
قاعده لایبطل دم امرنی مسلم
قاعده ما یضمن بصحیحه
قانون احتکار
قانون کار و مبانی فقهی و حقوقی آن
قتل اهل کتاب در فقه و قانون
قتل شبه عمل در حقوق جزائی اختصاصی
قتل عمد و شبه عمد در فقه و قانون
قتل محدور الدّم
قراردادهای جدید و اعتبار آن در فقه و قانون
قربانی با رویکرد مسائل مستحدثه
قربانی در حج
قرض ربوی
قرعه
قسامه
قسمه الخمس
قصاص اعضاء و اطراف  
قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت
قصاص و دیه اقلیتهای مذهبی در فقه شیعه
قصر و اتمام در مساجد خاص
قضاء تحکیم قاعدة جبر
قضاوت زن در اسلام
قضاوت زن در فقه اسلامی
قضاوت زن در فقه تطبیقی
قضاوت زنان از دیدگاه فریقین
قضایای تکوینی و تشریعی در علم اصول
قضایای حقیقیه و اعتباریه
قضیه فی الواقعه و قاضی تحکیم
قطع و پیوند اعضاء
قلمرو اختیارات قاضی مأذون
قلمرو اصل صحّت در معاملات
قلمرو و جرم محاربه و افساد فی الارض
قمار از دیدگاه اعلام فقهای معاصر
قواعد تزاحم
قواعد فقهیه در آثار شیخ انصاری(ره)
قیاس در مذاهب خمسه
قیمومیت
کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قرآن
کاربرد سوگند در نظام قضائی اسلام
کاربردهای قاعدة ضمان ید در مسئولیت مدنی
کالی به کالی
کذب با تبیین اقوال فقهاء
کسب و تولید
کشتارهای صنعتی
کشتن از روی ترحم (اتانازی)
کفایه غسل غیرجنابت از وضو
کنترل جمعیت
کودک آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی
کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک)
کیفیت تعلق خمس
کیفیت تعلق خمس و زکات در اموال
کیفیت وضو
گسترة حقوقی عمومی و حریم خصوصی در اسلام
لا شک لکثیر الشک
لباس مشکوک
لباس نمازگزار
لحوم محلله و لحوم محرمه
لزوم صیغة عربی در نکاح و عدم لزوم آن
ما تجب فیه الزکاه
مالکیت فکری (معنوی)
مالکیت یا اجازة تصرّف سهم امام
ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی‌بودن و آثار مترتّب بر آن
ماهیت حکم تکلیفی و وضعی
ماهیت دیه
ماهیت سپرده‌های بانکی
ماهیت طلاق حاکم
ماهیت فقهی و حقوقی دیه، تحلیل میزان آن و نوع آن
ماهیت و حقیقت غیبت
ماهیت و قلمرو و آثار ملک وقف
مباحث النیه فی فقه الإمامیه
مباحث وضع
مباشرت و تسبیب در قتل
مبانی حقوقی مالکیت معنونی در فقه و قانون
مبانی حکومت
مبانی فقهی اخذ مالیات
مبانی فقهی بیمه و نقش کاربردی آن
مبانی فقهی تنظیم خانواده
مبانی فقهی جرائم و تأدیب کودک 
مبانی فقهی حقوقی ارث زوجه از دارائی مرد
مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات
مبانی فقهی حقوقی رشوه با تطبیق موارد عینی خارجی
مبانی فقهی قصر و اتمام در اماکن اربعه
مبانی فقهی کیفر تشهیر
مبانی فقهی مالکیت معنوی
مبانی فقهی نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزائی اسلام
مبانی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی
مبانی فکری و زمینه‌های اجتماعی جریانهای معاصر عراق
مبانی قانون گرائی در اسلام و الزام شرعی در قوانین موضوعه
مبانی کلامی علم اصول
مبانی و ادلة حجیت قرآن
مبانی و قلمرو کیفر تبعید در عصر حاضر
متعه در اسلام
مثلی و قیمی
مجازاتهای جایگزین حبس
مجمل و مبین و آثار آن
مجهول المالک
محارب و محاربه
محاربه و احکام آن
محدوده مطاف در فقه اسلامی
محدودیت‌های فقهی آزادی‌های شخصی و فکری
مرجّحات باب تزاحم
مرجّحات باب تعارض
مرجّحات منصوصه
مرجّحیت تقیه در اخبار متعارضه
مرجعیت و قضاوت زن از دیدگاه فقه امامیه
مرجعیت و ولایت بانوان
مرگ مغزی و احکام فقهی آن
مسئولیت بیت‌المال از جهت کیفری و مدنی
مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکم
مسئولیت کیفری طفل و مجنون
مسئولیت کیفری و مدنی محجورین
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا از دیدگاه فقه و حقوق
مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق
مسئولیت مدنی و کیفری اطفال در فقه و قانون
مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء
مسائل مستحدثة حج
مستثنائات ربا
مستثنیات دین
مستحق خمس
مسح خط قرآن
مسقطات خیار عیب
مسقطات خیار عیب در فقه و حقوق اسلامی
مشترکات در فقه امامیه
مشتق اصولی
مشروعیت بیمه از دیدگاه فقهاء
مشروعیت جهاد ابتدائی در زمان غیبت
مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبة خسارات مازاد بر دیه
مصرف حقوق امام در زمان غیبت
مصلحت در فقه اسلامی
مصونیت کارگزاران حکومتی در فقه و حقوق اساسی
مضاربه
مضاربه از دیدگاه فریقین
مضاربه در فقه و حقوق
مضاربه و تطبیق آن با قراردادهای امروزی
مطالب فلسفی علم اصول
مطالعة تطبیقی در احکام
مطلق و مشروط
مطلق و مقید
معاملات فضولی، انتقال مال (محدود به بررسی اقوال و ادله آن در صحت و بطلان)
معاملات کودکان
معاملات و احکام فقهی اعضای بدن
معاملة اکراهی
معاملة مسلم با کافر
معیار حجیت احکام مستنبطه
معیار قصر نماز از حیث زمان و مسافت
مفاهیم اجتماع امر و نهی
مقاصد شریعت
مقایسة‌ اصول شهید صدر و امام با شیخ انصاری در استصحاب کلی
مقایسة بیع فضولی با انتقال مال غیر
مقایسة تطبیقی سازمان و تشکیلات قوة قضائیه با فقه امامیه
مقدمة واجب
مکان مصلّی
ملازمة عقل و شرع
ملاک تحدید الأصل و الفرع فی الدین
ملاک‌های مفهوم شرط
مناصب مشروط به عدالت در فقه اسلامی
مناط حجیت عرف در قواعد فقهی
منجزات مریض
منجزیت علم اجمالی
منکر ضروری
مواد مخدّر و احکام آن
موارد پرداخت دیة عاقله در فقه و حقوق
موارد پرداخت دیة قتل از بیت‌المال
موارد پرداخت دیه از بیت المال از نگاه فقه و قوانین موضوعه
موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
موارد وجوب سجدة سهو
مواقیت حج
موانع ارث
موانع شهادت
موانع نکاح و اسباب ارادی انحلال آن
موجبات افطار الصوم فی مجال الصحه و التداوی
موسیقی
مَهر و مِهر 
مهریه در ازدواج دائم
مهریه و مسائل مربوط به آن
میزانیت علم شخص قاضی
ناسازگاری در حجج شرعیه
نجات الکفار و عدمها
نجات اهل کتاب
نجاست کافر ذمّی و حربی
نذر
نَسَب
نسبت امارات و اصول
نشوز
نظارت و بازرسی در فقه اسلامی
نظام دفاعی اسلام از منظر فقه
نظریة تعویض سند
نظریة حق الطاعه
نظریه ضمان در فقه امامیه
نظریه‌های ولایت فقیه در صور آزادی سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نفقات در اسلام
نفقة خانواده و وظائف زوج در قبال آن
نفقة زوجه
نقد و برّرسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی(ره) دربارة قطع
نقش انگیزه در عقود در فقه شیعه و سنّی
نقش اولیاء دم در قصاص از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
نقش اولیاء دم در قصاص با تطبیق به رسائل جدید قضائی
نقش پدر در ازدواج فرزندان
نقش تقیه در فقه اهل بیت(ع)
نقش تورّم در مالیت پول‌های رایج و تأثیر آن در دین
نقش خویشاوندی در حقوق کیفری اسلام
نقش رأی مردم در مقبولیت حکومت اسلامی
نقش زمان و مکان در نظرات صاحب جواهر پیرامون ولایت فقیه
نقش عرف در استنباط (فقه و عرف)
نقش عرف در قانون‌گذاری اسلامی
نقش عقل در استنباط احکام
نقش عقل در کشف ملاکات احکام
نقش عقیده در حلیت ذبیحه
نقش عنصر عدالت در فقه
نقش و جایگاه سیره عقلاء در اصول فقه
نکاح موقّت مسیار
نکول و منکر و مدّعی
نگاهی نو به میزان و نوع دیه
نگرش عمیق به دو واژه اصل و ظاهر
نگرشی نو بر ادلة‌ اثبات جرائم جنسی در حقوق کیفری اسلام
نماز آیات
نماز جماعت
نماز جمعه در زمان امام زمان(عج)
نماز جمعه در قرآن و سنّت و احکام آن
نماز خوف
نماز مسافر
نماز مسافر (کثیر السفر)
نوآوریهای امام خمینی(ره) در اصول
نوآوریهای شهید سیدمحمدباقر صدر(رض) در اصول فقه
نوع مالکیت و مصرف خمس از دیدگاه امام خمینی(ره) 
نهی در عبادات
نیابت در حج و عمره از منظر فقه امامیه
نیابت و احکام آن
نیت
واجب تخییری و دوران امر بین تعیین و تخییر
واجبات طواف
وجوب الفور فی قضاء الصلاه
وجوب سوره در نماز
وزن و مساحب آب کر
وصیت در امور مالی
وضعیت صید ماهی در زمان حاضر
وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع
وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده
وضو
وطن شرعی و عرفی
وقت نماز شب
وقف
وکالت
ولایت اهل بیت و عبادت
ولایت بر مال صغیر
ولایت خدا و رابطة آن با آزادی انسان
ولایت در ازدواج
ولایت و مصادیق و مبانی آن در فقه شیعه
وهابیت از دیدگاه اهل سنّت
ویژگی‌های یک تصویر رسانه‌ای از منظر فقهی
هبه در فقه و قانون
هتک حرمه المسلم فی الفقه و القانون
هدنه در اسلام
نویسنده : محمود مرادی ; ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱
تگ ها: حقوق و فقه و اسلام و شیعه
comment نظرات () لینک